ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ασφαλιστική - I'll B4U ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ασφαλιστική


ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, προσηλωμένη στην υγιή ανάπτυξη μέσα από το δίκτυο των συνεργατών της. 

Βρίσκεται στο χώρο από το 2001 και είναι σήμερα αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας GMI στην Ελλάδα. 

Η εταιρεία που αντιπροσωπεύουμε, GMI, έχει ένας από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, της τάξης του 234%, και η παραγωγή της στην Ελλάδα υποστηρίζεται αντασφαλιστικά από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως. 

Εργαζόμαστε συνεχώς για 3 αξίες: Service, Φερέγγυες Συνεργασίες, Δίκαιη και Αποτελεσματική Αποζημίωση!